fbpx

Cămine

Cămine

Dormitor

Universitatea noastră are la dispoziţie 4 blocuri de
cămine în mun. Chişinău, dintre care două sunt în
imediata apropiere de corpurile didactice şi biblioteca
universităţii.
Administraţia universităţii asigură cazare fără plată
pentru studenţii UDG, care cuprinde condiţii decente şi
moderne, cu acces la toate căile de comunicaţie, inclusiv
şi acces liber la internet. Igiena, curăţenia şi ordinea în
căminele universităţii sunt supravegheate continuu, fapt
ce oferă un mediu de trai sigur şi plăcut.

 

 

 

 

Condiţiile de cazare a studenţilor

• Studenţilor li se oferă gratis un loc în cămin şi masă (în afara zilelor de sâmbătă şi duminică).
• Lunar, studentul efectuează o muncă de 20 de ore pentru menţinerea curăţeniei în campus, bucătărie şi alte lucrări necesare vizavi de activitatea universităţii.
• Studenţilor li se acordă bursă în dependenţă de reuşita la învăţătură.
• Studentul nu beneficiază de bursă în cazul obţinerii unei medii nesatisfăcătoare la sfârşit de semestru, neîndeplinirii orelor de muncă şi nerespectării altor prevederi şi reguli aprobate de conducerea UDG.

No Comments Yet.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.