fbpx

Mesajul rectorului

Serghei Namesnic

De ce să alegi Universitatea Divitia Gratiae?

Orice lucru El îl face frumos la vremea lui, a pus în inima
lor chiar şi gîndul veşniciei, măcar că omul nu poate
cuprinde, de la început pînă la sfîrşit, lucrarea pe care
a făcut-o Dumnezeu
Eclesiastul 3:11

Împărăţia lui Dumnezeu are nevoie de slujitori creştini, implicaţi în diverse domenii de activitate a societăţii, oameni responsabili la locul potrivit şi la timpul potrivit, care pot face discernământ şi astfel să contribuie la dezvoltarea societăţii şi a Bisericii Domnului Isus.

Universitatea Divitia Gratiae (UDG) succede Colegiului Teologic Pedagogic din Chişinău, care activează în Republica Moldova din 1993. Avantajul celor care au studiat şi studiază la universitatea noastră este că au posibilitate să facă diferenţă între adevăr şi neadevăr, deoarece ei sunt nu doar bine şcoliţi, ci şi formaţi ca oameni integri şi motivaţi puternic pentru a prezenta valorile creştine într-o lume debusolată. Biblia este Cartea de căpătâi a instituţiei noastre, Cartea vieţii care ne conduce şi ne luminează după cum scrie şi David în Psalmul 119:105: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea”. Cunoaşterea Sfintelor Scripturi este condiţia de necontestat pentru trăirea unei vieţi creştine şi cu atât mai mult – pentru proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu celor care au nevoie de salvare divină.

Pe parcursul a 21 de ani de activitate, UDG s-a dezvoltat ca o familie, în care se întâlneşte Vestul cu Estul, şi unde tineri de diferite naţionalităţi şi culturi au acelaşi scop, de a investi în misiunea lui Dumnezeu. De asemenea, UDG are în competenţa corpului didactic profesori din Republica Moldova şi din străinătate, care au o bogată experienţă în domeniul lor de activitate.  Universitatea are un campus dezvoltat, cuprinde corpuri didactice, sală de conferinţă, bibliotecă, sală de mese, cămine etc., care permit studentului să fie plasat într-un mediu universitar favorabil.

Universitatea a obţinut acreditare internaţională la Asociaţia de Acreditare Euro-asiatică (EAAA) în anul 2001, fapt care permite absolvenţilor noştri să-şi continue studiile şi să poată activa în străinătate. Prin urmare, studiile la instituţia noastră sunt realizate în baza creditelor de studiu transferabile, conform Procesului de la Bologna, care este una din cerinţele acestei asociaţii de acreditare.

În aceşti ani au graduat 1200 de tineri, provenind din 15 ţări, inclusiv din Republica Moldova, persoane care reprezintă mai mult de 35 de naţiuni şi grupuri etnice. Acest fapt oferă posibilitatea studenţilor să asimileze practic experienţa interculturală, atât de necesară pentru vremurile în care trăim. Totodată, studenţii pot comunica între ei în diferite limbi pe care le cunosc sau le pot învăţa.

Un avantaj specific de care beneficiază absolvenţii este predarea limbii engleze pe toată perioada studiilor şi la orice specialitate, la un nivel înalt şi practic. Universitatea colaborează cu profesori de limbă engleză nativi (SUA şi Marea Britanie), aceştia contribuind semnificativ la dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză a absolvenţilor.

Invităm la studii pe toţi tinerii care şi-au predat viaţa Domnului Isus şi au înţeles chemarea de a-i învăţa şi pe alţii. Uşile universităţii sunt deschise pentru Dumneavoastră, de aceea folosiţi acest timp. Sunteţi bineveniţi în familia noastră multinaţională unită în Hristos, să studiem împreună Sfânta Scriptură, ca să vestim Evanghelia lumii şi să contribuim la impactul socioeconomic şi spiritual în mediul în care locuim!

Vremurile în care trăim sunt pline de provocări, dar şi de oportunităţi deosebite, de a răspândi Evanghelia Domnului Isus. Veniţi împreună cu noi să fructificăm aceste oportunităţi spre slava lui Dumnezeu.

Serghei Namesnic, rectorul Universității Divitia Gratiae