fbpx

Mesajul prim-prorectorului

Ce este Universitatea DIvitia Gratiae?

Mihai Malancea

Scopul și activitățile universităţii

Universitatea Divitia Gratiae (UDG), succesoarea Colegiului Teologic Pedagogic, pregătește slujitori creștini, bărbați și femei pentru slujirea bisericilor evanghelice din Republica Moldova, precum și din alte țări din Europa de Răsărit și Asia Centrală. Altfel spus, universitatea noastră este o instituție superioară de învățământ teologic, cu impact major în toate sferele sociale, cum ar fi cea teologică, socială, a misiunii transculturale și a afacerilor dezvoltate pe principii biblice.

Pentru atingerea scopului educațional propus, universitatea oferă diplome licențiate în teologie pastorală, teologie şi studii interculturale, asistență socială, business și administrare. De asemenea, prin asociere cu alte instituţii universitare din străinătate, instituția organizează studii postuniversitare de masterat în consiliere spirituală, masterat în asistenţă socială şi masterat în teologie aplicată.

Filosofia procesului educativ

Prin procesul educativ, instituţia noastră este dedicată să restaureze întreaga creație a lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Manualul standard al credinței noastre pentru viață și predare este Cuvântul lui Dumnezeu, care slujește ca dispozitiv de critică constructivă în materie de teologie, sociologie, consiliere și misiune. Modelul nostru este Isus Hristos cel răstignit și înviat. Metoda noastră este ucenicia prin instruire și mentorare calitativă. Consilierul, puterea și ghidul nostru în procesul educativ este Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Procesul educării ucenicilor Împărăției lui Dumnezeu este un exercițiu holistic, ce implică facultățile cunoașterii, slujirii și devenirii. Cursurile sunt predate de profesori din Republica Moldova, Statele Unite, Elveția și Marea Britanie, oameni temători de Dumnezeu, competenți și pregătiți în domenii ca: teologie, asistență socială, misiune și management antreprenorial. Profesorii sunt selectați în baza competențelor și titlurilor academice, precum și a experienței misionare interculturale. Având o bogată experiență misionară și fiind implicați și în predarea cursurilor în mai multe țări din lume, procesul educativ împletește cunoștința cu experiența și practica misionară.

Programele educative

Fiecare program universitar este construit pe trei piloni principali: Cuvântul lui Dumnezeu, cultura țărilor de unde vin studenții și nevoile fundamentale ale oamenilor deserviți. De asemenea, universitatea pregătește și eliberează diplome de licență pentru programele de teologie, asistență socială, studii interculturale și managmentul afacerilor, precum și diplome pentru programele postuniversitare de masterat în consiliere spirituală, masterat în teologie şi masterat în asistenţă socială.

Corpul profesoral

Punctul forte al instituției noastre este corpul profesoral, care activează ca o familie unită.
La ora actuală, instituția noastră întrunește cel mai mare număr de cadre didactice naționale calificate a lumii evanghelice din Comunitatea Statelor Independente, ce dețin titluri academice de masterat și doctorat în teologie, misiune și științe sociale.
Familia corpului profesoral este formată dintr-un număr de 40 de profesori locali și 21 profesori din România, SUA, Marea Britanie, Elveția și Germania. Având o bună pregătire academică și o bogată experiență misionară, o mare parte din profesorii locali sunt implicați în programe de predare în diferite instituții teologice din Europa de Răsărit și din Asia Centrală.

O invitație din inimă la inimă!

Dacă auzi chemarea lui Dumnezeu pentru unul dintre domeniile prezentate mai sus și dorești să te implici în restaurarea lumii, în conformitate cu planul Domnului Isus, considerând, în același timp, că pentru această chemare nobilă ai nevoie de șlefuire pentru a fi eficient(ă), Universitatea Divitia Gratiae este locul unde Dumnezeu te va echipa în mod adecvat sub călăuzirea Duhului Sfânt și mistria experimentată a profesorilor echipați de Dumnezeu pentru aceasta.

Dr. Mihail Malancea, prim-prorectorul Universității Divitia Gratiae