fbpx

Acreditare EAAA

IMG_3168

Universitatea Divitia Gratiae (succesoare a Colegiului Teologic Pedagogic) este acreditată de Asociaţia de Acreditare Euro-Asiatică (EAAA) începînd cu anul 2001. Această structură internaţională cu sediul în Sacramento (SUA) şi Odesa (Ucraina) este o asociaţie de acreditare a instituţiilor superioare de învăţământ teologice şi care întruneşte 54 de membri din mai multe state din America de Nord, Ţările Baltice, Asia, Europa Centrală şi de Est (www.e-aaa.info). Asociaţia EAAA este membră a Consiliului Internaţional de Educaţie Teologică Evanghelică (ICETE - www.icete-edu-org), care uneşte 8 asociaţii regionale de acreditare, acoperind toate continentele lumii. În prezent, 29 de instituţii de învăţământ au fost acreditate sau sunt în proces de acreditare EAAA. De asemenea, EAAA se conformează Procesului Bologna, fapt ce a permis ca instituţia noastră să facă parte din sistemul de învăţământ în baza creditelor de studiu transferabile, conform acestui proces din 2008.

Datorită acestei colaborări academice şi de acreditare, UDG a reuşit să demonstreze mai multe performanţe la nivel didactico-ştiinţific, organizând multiple conferinţe ştiinţifice internaţionale, iar lectorii noştri au acces la un larg spectru de resurse în domeniul educaţiei teologice şi sociale. Acest fapt a contribuit semnificativ la creşterea nivelului calităţii de predare, deschizând noi perspective de dezvoltare atât pentru cadrul didactic, cât şi pentru studenţii UDG. Un avantaj important al acreditării EAAA constă în aceea că absolvenţii UDG îşi pot face studiile postuniversitare în cadrul programelor de masterat în instituţiile de învăţământ superior din Vest, care fac parte din ICETE, cum ar fi: SUA, Austria, Marea Britanie, Cehia ş.a. De asemenea, în aceste state diplomele de licenţă emise de UDG pot fi echivalate.