fbpx

Cămine

Dormitor

Universitatea are la dispoziţie 4 blocuri de cămine în mun. Chişinău, dintre care trei sunt în imediata apropiere de corpurile didactice şi biblioteca universităţii. Administraţia universităţii asigură cazare fără plată pentru studenţii UDG, care cuprinde condiţii decente şi moderne, cu acces la toate căile de comunicaţie. Igiena, curăţenia şi ordinea în căminele universităţii sunt supravegheate continuu, fapt ce oferă un mediu de trai sigur şi plăcut.