fbpx

About Us

Mesajul Rectorului

Serghei Namesnic

De ce să alegi Universitatea Divitia Gratiae?

Orice lucru El îl face frumos la vremea lui, a pus în inima
lor chiar şi gîndul veşniciei, măcar că omul nu poate
cuprinde, de la început pînă la sfîrşit, lucrarea pe care
a făcut-o Dumnezeu
Eclesiastul 3:11

Împărăţia lui Dumnezeu are nevoie de slujitori creştini, implicaţi în diverse domenii de activitate a societăţii, oameni responsabili la locul potrivit şi timpul potrivit care pot face diferenţă şi astfel contribuie la dezvoltarea societăţii şi a Bisericii Domnului Isus.

Universitatea Divitia Gratiae (UDG) succede Colegiul Teologic Pedagogic din Chişinău care activează în Republica Moldova din 1993. Avantajul celor care au studiat şi studiază la universitatea noastră este că au posibilitate să facă diferenţă, deoarece ei sunt nu doar bine şcoliţi, ci şi formaţi ca oameni integri şi motivaţi puternic pentru a prezenta valorile creştine într-o lume debusolată. Biblia este cartea de căpătâi a instituţiei noastre, cartea vieţii care ne conduce şi ne luminează după cum scrie şi David în Psalmul 119:105: “Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea”. Cunoaşterea Sfintelor Scripturi este condiţia de necontestat pentru trăirea unei vieţi creştine şi cu atât mai mult – pentru proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu celor care au nevoie de salvare divină.

Pe parcursul a 20 de ani de activitate, UDG s-a dezvoltat ca o familie, în care se întâlneşte Vestul cu Estul, şi unde tineri de diferite naţionalităţi şi culturi au acelaşi scop de a se investi în misiunea lui Dumnezeu. De asemenea, UDG are în personalul ei didactic profesori din Republica Moldova şi străinătate, care au o bogată experiență în domeniul lor de activitate. Universitatea are un campus dezvoltat, cuprinde corpuri didactice, sală de conferinţă, bibliotecă, sală de mese, cămine etc., care permite studentului să fie plasat într-un mediu universitar favorabil.

Universitatea a obţinut acreditare internaţională la Asociaţia de Acreditare Euro-asiatică (EAAA) în anul 2001, fapt care permite absolvenţilor noştri să-şi continue studiile şi să poată activa în străinătate. Prin urmare, studiile la instituţia noastră sunt realizate în baza creditelor de studiu transferabile conform Procesului Bologna, care este una din cerinţele acestei asociaţii de acreditare.

În aceşti ani au graduat 1200 de tineri, provenind din 15 ţări, inclusiv Republica Moldova, persoane care reprezintă mai mult de 35 de naţiuni şi grupuri etnice. Acest fapt oferă posibilitatea studenţilor să asimileze practic experienţa interculturală, atît de necesară pentru vremurile în care trăim. Totodată, studenţii pot comunica între ei în diferite limbi pe care le cunosc sau le pot învăţa.

Un avantaj specific de care beneficiază absolvenţii este predarea limbii engleze pe toată perioada studiilor şi la orice specialitate la un nivel înalt şi practic. Universitatea colaborează cu profesori de limba engleză nativi (SUA şi Marea Britanie), aceştia contribuind semnificativ la dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză a absolvenţilor.

Invităm la studii toţi tinerii care şi-au predat viaţa Domnului Isus şi au înţeles chemarea de a-i învăţa şi pe alţii. Uşile universităţii sunt deschise pentru Dumneavoastră, folosiţi acest timp. Sunteţi bineveniţi în familia noastră multinaţională unită în Hristos, să studiem împreună Sfânta Scriptură, să vestim Evanghelia lumii şi să contribuim la impactul socioeconomic şi spiritual în mediul în care locuim!

Vremurile în care trăim sunt pline de provocări, dar şi de oportunităţi deosebite de a răspândi Evanghelia Domnului Isus. Veniţi împreună cu noi să fructificăm aceste oportunităţi spre slava lui Dumnezeu.

Serghei Namesnic,

Rectorul Universității Divitia Gratiae

Brosura-Tesst final

Ce este Universitatea DIvitia Gratiae?

Mihai Malancea

Scopul și activitățile universităţii

Universitatea Divitia Gratiae (UDG), succesoarea Colegiului Teologic Pedagogic, pregătește slujitori creștini, bărbați și femei pentru slujirea bisericilor evanghelice din Republica Moldova, precum și din alte țări din Europa de Răsărit și Asia Centrală. Altfel spus, universitatea noastră este o instituție superioară de învățământ teologic, cu impact major în toate sferele sociale, cum ar fi: teologică, socială, a misiunii transculturale și a afacerilor dezvoltate pe principii biblice. Pentru atingerea scopului educațional propus, universitatea oferă diplome licențiate în teologie pastorală, studii interculturale, asistență socială şi business și administrare. De asemenea, instituția organizează studii postuniversitare de masterat în consiliere, masterat în asistenţă socială şi masterat în teologie aplicată, prin asociere cu alte instituţii universitare din străinătate.

Filosofia procesului educativ

Prin procesul educativ, instituţia noastră este dedicată să restaureze întreaga creație a lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Manualul standard al credinței noastre pentru viață și predare este Cuvântul lui Dumnezeu, care slujește ca dispozitiv de critică constructivă în materie de teologie, sociologie, consiliere și misiune. Modelul nostru este Isus Hristos cel răstignit și înviat. Metoda noastră este ucenicia prin instruire și mentorare calitativă. Consilierul, puterea și ghidul nostru în procesul educativ este Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Procesul educării ucenicilor Împărăției lui Dumnezeu este un exercițiu holistic, ce implică facultățile cunoașterii, slujirii și devenirii. Cursurile sunt predate de profesori din Republica Moldova, Statele Unite, Elveția și Marea Britanie, oameni temători de Dumnezeu, competenți și pregătiți în domenii ca: teologie, asistență socială, misiune și management antreprenorial. Profesorii sunt selectați în baza competențelor și titlurilor academice, precum și a experienței misionare interculturale. Având o bogată experiență misionară și fiind implicați și în predarea cursurilor în mai multe țări din lume, procesul educativ împletește cunoștința cu experiența și practica misionară.

Programele educative

Fiecare program universitar este construit pe trei piloni principali: Cuvântul lui Dumnezeu, cultura țărilor de unde vin studenții și nevoile fundamentale ale oamenilor deserviți. De asemenea, universitatea pregătște și eliberează diplome de licență pentru programele de teologie, asistență socială, misiune transculturală și managmentul afacerilor, precum și diplome pentru programele postuniversitare de masterat în consiliere, masterat în teologie şi masterat în asistenţă socială.

Corpul profesoral

Punctul forte al instituției noastre este corpul profesoral, care activează ca o familie unită. La ora actuală, instituția noastră întrunește cel mai mare număr de cadre didactice naționale calificate a lumii evanghelice din Comunitatea Statelor Independente, ce dețin titluri academice de masterat și doctorat în teologie, misiune și științe sociale. Familia corpului profesoral este formată dintr-un număr de 40 de profesori locali și 21 profesori din România, SUA, Marea Britanie, Elveția și Germania. Având o bună pregătire academică și o bogată experiență misionară, o mare parte din profesorii locali sunt implicați în programe de predare în diferite instituții teologice din Europa de Răsărit și din Asia Centrală.

O invitație din inimă la inimă!

Dacă auzi chemarea lui Dumnezeu pentru unul dintre domeniile prezentate mai sus și dorești să te implici în restaurarea lumii, în conformitate cu planul Domnului Isus, considerând, în același timp, că pentru această chemare nobilă ai nevoie de șlefuire pentru a fi eficient(ă), Universitatea Divitia Gratiae este locul unde Dumnezeu te va echipa în mod adecvat sub călăuzirea Duhului Sfânt și mistria experimentată a profesorilor echipați de Dumnezeu pentru aceasta.

Dr. Mihail Malancea,

Prim-prorectorul Universității Divitia Gratiae

semnatura

Istoria Universității DIVITIA GRATIAE

Succesoarea Colegiului Teologic Pedagogic

Colegiul Teologic-Pedagogic și-a început activitatea în toamna anului 1993 ca școală de pregătire a liderilor grupurilor mici de studiere a Bibliei. Cursurile se desfășurau în fiecare sâmbătă. Acest program a fost inițiat de către conducerea Bisericii CEB ”Betel” din or. Chișinău. Realizarea proiectului s-a datorat implicării lui Fiodor Mocan, absolvent al Universității Creștine din Sankt-Petersburg.

Programul includea zece discipline. În afara întâlnirilor de sâmbătă, s-au desfășurat trei seminarii a câte o săptămână. Pentru susținerea acestora, au fost invitați profesori și absolvenți ai instituțiilor teologice superioare din CSI. Studiau, în special membrii bisericilor din Chișinău, care au fost receptivi la invitația bisericii ”Betel”.

În anul 1994, Uniunea BCEB din R. Moldova a deschis Institutul ”Sfânta Treime” cu instruire în limba română. Primul director al acestui institut a fost Valeriu Ghilețchi, absolvent al Institutului Biblic ”Emanuel” din Oradea (România). În primul an au fost înmatriculați 11 tineri, recomandați de către bisericile din diferite regiuni ale republicii. Printre primii profesori au fost absolvenții Institutului Teologic cu Grad Universitar din București, România: Serghei Namesnic, Mihai Malancea și Ion Miron. Institutul a elaborat programul ”Licențiat în teologie” cu studiere în limbile română și rusă.

Evenimentul care s-a produs în vara anului 1995, a avut un impact considerabil asupra viitorului colegiului și asupra dezvoltării ulterioare a programelor de studiu. Grație acordului dintre conducerea Uniunii BCEB din R. Moldova și conducerea Bisericii ”Betel” a avut loc fuzionarea Colegiului ”Harul” și Institutului ”Sfânta Treime”. Această decizie a fost generată de necesitatea stringentă din cadrul comunității evanghelice-baptiste din Moldova de fondare a unei instituții creștine cu specialiști competenți și calificați; cu predare în limbile română și rusă.

Director al acestei noi instituții a fost numit Fiodor Mocan, decan academic – Valeriu Ghilechi (până atunci – director al Institutului ”Sfânta  Treime”), iar decan al studenților – Simion Plăcintă, absolvent al Institutului Biblic ”Emanuel” din Oradea.

La primul consiliu administrativ din septembrie 1995, s-a hotărât înregistrarea Colegiului Teologic-Pedagogic ca și instituție de învățământ superior. Reorganizarea celor două instituții a solicitat eforturi considerabile, în special în anul 1 de studii, care însă ulterior s-au soldat cu rezultate remarcabile.

Din anul 1996, cu ajutorul Convenției de Sud din SUA și al Uniunii Bisericilor CEB din R. Moldova, colegiul își are reședința în centrul Chișinăului, local în care sunt amplasate: căminele studențești, birourile administrației și ale profesorilor, biblioteca, sălile de clasă și cantina.

În primăvara anului 1997 a avut loc festivitatea de graduare a absolvenților CTP, desfășurată în incinta bisericii ”Betel”. Diplome de absolvire au primit 21 de studenți de la secția Teologie, de asemenea – 16 persoane de la Secția de Pedagogie Creștină, 2 absolvenți e la Secția de Muzică și 16 studenți de la Secția fără frecvență. În vara aceluiași an a fost luată decizia inițierii unui nou program de asistență socială cu studiere în limba română.

Anul 1998 s-a remarcat prin câteva evenimente importante. Grație rugăciunilor și călăuzirii dumnezeiești, în cadrul CTP a fost deschisă secția de pregătire a misionarilor pentru vorbitorii de limbă turcă (găgăuză), care locuiesc pe teritoriul R. Moldova, precum și pentru popoarele Asiei Mijlocii.

În același an CTP a început procesul de acreditare a programei de ”Licențiat în slujirea pastorală” de către Asociația de Acreditare Euro-asiatică (AAEA). În primăvara anului 2001 primii absolvenți au primit certificate autorizate de către AAEA, acestea confirmând recunoașterea nivelului internațional al studiilor.

În vara anului 2013 Colegiul Teologic-Pedagogic a trecut printr-un proces de reorganizare în urma căruia instituția de învățământ a fost redenumită: Universitatea Divitia Gratiae și tot în același an are loc lansarea Facultății de Management și limbi străine.

Acreditare EAAA

Universitatea Divitia Gratiae (succesoare a Colegiului Teologic Pedagogic) este acreditată de Asociaţia de Acredi­tare Euro-asiatică (EAAA) începînd cu anul 2001. Această structură internaţională cu sediul în Sacramento (SUA) şi Odesa (Ucraina) este o asociaţie de acreditare a instituţiilor superioare de învăţămînt teologice şi care întruneşte 54 de membri din mai multe state din America de Nord, Ţările Baltice, Asia, Europa Centrală şi de Est (www.e-aaa.info). Asociaţia EAAA este membră a Consiliului Internaţional de Educaţie Teologică Evanghelică (ICETE - www.icete-edu-org), care uneşte 8 asociaţii regionale de acredita­re, acoperind toate continentele lumii. În prezent, 29 de instituţii de învăţămînt au fost acreditate sau sunt în proces de acreditare EAAA. De asemenea, EAAA se conformează Procesului Bologna, fapt ce a permis ca instituţia noastră să facă parte din sistemul de învăţămînd în baza creditelor de studiu transferabile conform acestui proces din 2008.

Datorită acestei colaborări adacemice şi de acreditare, UDG a reuşit să demonstreze mai multe performanţe la nivel didactico-ştiinţfic, organizînd multiple conferinţe ştiinţifice internaţionale, iar lectorii noştri au acces la un larg spectru de resurse în domeniul educaţiei teologice şi sociale. Acest fapt a contribuit semnificativ la creşterea nivelului calităţii de predare, care a deschis noi perspecti­ve de dezvoltare atât pentru cadrul didactic, cât şi pentru studenţii UDG.

Un avantaj importan al acreditării EAAA constă în aceea că absolvenţii UDG îşi pot face studiile postuniversitare în cadrul programelor de masterat în instituţiile de învăţămînt superior din Vest care fac parte din ICETE, cum ar fi: SUA, Austria, Marea Britanie, Cehia ş.a. De asemenea, diplomele de licenţă emise de UDG pot fi echivalate în aceste state.