fbpx

Cursuri predate

• Introducere în asistenţă socială
• Pedagogie generală
• Psihologie generală
• Metodologia activităţii pedagogice
• Primul ajutor şi igiena
• Asistenţă socială a copilului
• Metodologia asistenţei sociale
• Limba română/limba rusă
• Limba engleză
• Teologia biblică a familiei
• Asistenţa socială a familiei
• Sociologie generală
• Informatica
• Teologie sistematică
• Etică creştină
• Istoria baptiştilor
• Metode şi tehnici de cercetare sociologică
• Psihologia vârstelor
• Metode de instituţionalizare a copiilor
• Metode de predare a Bibliei
• Arheologie biblică
• Psihopedagogie specială
• Psihologia comportării deviante
• Asistenţa socială a jertfelor de trafic

• Asistenta socială a persoanelor cu boli terminale
• Asistenţa sociala a persoanelor HIV-SIDA
• Managementul în asistenţa socială
• Asistenţa socială a şomerilor
• Asistenţa socială a dependenţilor
• Asistenţa socială a persoanelor de vîrsta a III-a
• Surdologie
• Legislaţia în asistenţa socială
• Psihologia comunicării
• Religiile lumii
• Epistolele către Romani şi Galateni
• Teologia slujirii sociale
• Evanghelism în contextul islamic
• Introducere în Vechiul Testament
• Introducere în Noul Testament
• Metode de studiu biblic
• Istoria creştinismului
• Consiliere biblică
• Formare spirituală
• Apologetică
• Teologie sistematică
• Introducere în islam
• Slujirea printre musulmani