fbpx

Facultatea de Teologie și Misiune

Programul de Teologie Pastorală

Sevastian DumitruLa ora actuală este o mare nevoie de slujitori care au o viaţă curată şi plină de Duhul Sfânt, a căror credinţă este bazată pe o studiere profundă a Sfintelor Scripturi şi care sunt gata să-L slujească pe Domnul atât în societate, cât şi în Biserică. Programul studiilor de licenţă în domeniul teologiei pastorale a universităţii are ca sarcină pregătirea unor astfel de slujitori.

Acest program are următoarele obiective:

  • de a transmite studenţilor cunoştinţe biblice, ţinând cont de contextul istorico-cultural; familiarizarea lor cu bazele teologiei şi a disciplinelor laice generale; predarea limbilor biblice clasice (greacă şi ebraică), precum şi a limbilor: engleză, română şi rusă;
  • acordarea asistenţei spirituale întru cimentarea adevărurilor biblice şi acordarea vieţii la valorile Sfintelor Scripturi pentru a creşte în dragoste faţă de Dumnezeu şi de oamenii pe care-i slujim;
  • echiparea studenţilor cu instrumentele necesare pentru efectuarea cercetărilor exegetice a textului Scripturilor; elaborarea lucrărilor academice şi aplicarea lor prin folosirea principiilor homiletice în predicarea Evangheliei, care ţine cont de context şi nevoile audienţei; şi predarea cunoştinţelor biblice bisericilor, prin intermediul seminarelor şi a sesiunilor de consiliere spirituală.

Absolvenţii care obţin licenţă în teologie pastorală se identifică cu următoarele caracteristici:

  • Sunt buni cunoscători ai Sfintelor Scripturi, a contextului istoric şi teologic în care au fost scrise Vechiul şi Noul Testament. Cunosc doctrinele fundamentale ale creştinismului evanghelic şi limbile română, rusă şi engleză;
  • Absolvenţii UDG se orienteaza foarte bine în labirintul concepţiilor proeminente despre lume şi viaţă, însuşindu-şi conceptul biblic la nivel de cunoştinţă şi practică.
  • Studenţii dispun de instrumentele necesare şi au capacitatea să acorde ajutor spiritual membrilor bisericii şi societăţii.

Programul de teologie se desfăşoră pe o perioadă de 3 ani, având incluse următoarele activităţi: practica de vară, întâlniri de tineret cu conţinut etico-spiritual, conferinţe academice unde studenţii se implică împreună cu profesorii şi diverse activităţii culturale. Altfel spus, procesul educaţional este o veritabilă îmbinare dintre procesul didactic şi activitatea practică a studenţilor.

Corpul didactic al Facultăţii de Teologie şi Misiune este o familie prietenoasă de profesori bine pregătiţi din punct de vedere academic, având grade academice de master şi doctor în teologie şi cu o experienţă practică foarte bogată. În predarea cursurilor sunt implicaţi 36 de profesori din ţară şi străinătate.

Conducerea UDG depune efortul maxim pentru îmbunătăţirea condiţiilor de studiu, investind în echipament şi săli de clasă pentru crearea unei ambianţe benefice în mediul universitar.

Dr. Dumitru Sevastian, 

Decan al Facultății de Teologie și Misiune
mob: +373 (0) 69155807
e-mail: sevastiand@gmail.com

Cursuri Predate Cadrul didactic Posibilități de angajare