fbpx

Cursuri predate

 

• Introducere în Vechiul şi Noul Testament
• Teologia Vechiului şi a Noului Testament
• Introducere în teologia sistematică
• Istoria creştinismului
• Istoria baptismului
• Istoria doctrinelor
• Formare spirituală
• Metode de studiu biblic
• Hermeneutică
• Limba greacă
• Marii proroci
• Romani şi Galateni
• Exegeza Noului Testament
• Teologie pastorală
• Homiletică
• Retorică
• Etică creştină
• Evanghelism
• Misiologie
• Arheologie biblică
• Religiile lumii

• Apologetică
• Noi curente în teologie
• Consiliere biblică
• Psihologie
• Psihopedagogie
• Introducere în pedagogie
• Principii de conducere
• Teologia şi practica închinării
• Teologia şi practica rugăciunii
• Biserica şi societatea
• Biserica şi statul
• Management antreprenorial
• Metodologia activităţii pedagogice
• Planificarea şi organizarea educaţiei creştine
• Plantare de biserici
• Ucenicie
• Lucrarea printre tineri
• Administrarea bisericii
• Limba română/limba rusă
• Limba engleză
• Informatică