fbpx

Asistență Socială

social-asitance

Începând cu anul 2016, a luat fiinţă programul de master în asistenţă socială în colaborare cu Universitatea de Vest din Timişoara (România) şi Facultatea de Asistenţă Socială a Universităţii de Stat din Bucureşti. Prin acest program oferim absolvenţilor noştri continuitate în pregătirea academică şi acumulare de experienţă de la profesori universitari cu renume. Toţi lectorii implicaţi în acest program sunt profesori activi ai UDG, Universitătii de Vest din Timişoara şi Universitatea de Stat din Bucureşti. Majoritatea din ei muncesc activ în cadrul programelor guvernamentale sau nonguvernamentale România sau Moldova.
Programul respectiv cuprinde 16 cursuri de specialitate a câte 3 credite fiecare, inclusiv aplicaţii practice dupa fiecare curs. Studentul acestui program de master trebuie să acumuleze 48 de credite teoretice şi 12 credite practice care împreună cu practica şi teza de master să constituie 90 de credite. La programul de masterat în asistenţă socială se pot înscrie deţinătorii de licenţă în Asistenţă Socială Creştină a Universităţii Divitia Gratiae sau alte persoane licenţiate în asistenţă socială din ţară sau de peste hotarele ei.

Reguli de admitere